R_Lak_bazisnii_matovii_Zowoplast_1450_S_n_u_18_l_ZOBEL_ZWZ1450CM20